Acces la rezultatele activității de cercetare din proiectul “Standarde și politici publice sustenabile în lucrul cu tinerii din România”

//Acces la rezultatele activității de cercetare din proiectul “Standarde și politici publice sustenabile în lucrul cu tinerii din România”

Federația Young Men’s Christian Associations România (YMCA România), Asociația Young Initiative (AYI) și Centrul pentru Dezvoltare Comunitară Durabilă (CDCD) lansează cercetările dedicate analizei contextului românesc în domeniul standardizării şi analizei comparative a lucrului cu tinerii la nivel European, elaborate în cadrul proiectului “Standarde și politici publice sustenabile în lucrul cu tinerii din România”.

Activitatea de cercetare a inclus două demersuri diferite, cu scopul de a contribui la elaborarea documentului final al proiectului, respectiv o politică publică de tineret:

  1. Realizarea unei cercetări comparative privind lucrul cu tinerii în general şi activităţile din centrele de tineret în special, în ţările europene a fost necesară pentru ca documentele ce vor fi propuse să fie inspirate de standarde, metode, metodologii şi reglementări care sunt testate, recunoscute şi care au generat deja impact pozitiv asupra tinerilor. În elaborarea acestui material s-au avut în vedere următorii paşi: realizarea unui inventar general asupra gradului de dezvoltare a lucrului cu tinerii în fiecare stat membru UE; selectarea unor modele de bună practică asupra cărora s-a realizat o cercetare de profunzime; prezentarea detaliată a modului de organizare şi furnizare a serviciilor pentru tineri în general şi a serviciilor din centrele de tineret în special în cazurile selectate.

De asemenea s-au menţionat şi elemente de standardizare sau alte tipuri de reguli existente pentru activităţile de tineret care să asigure: respectarea egalitatăţii de şanse (egalitatea de gen şi nediscriminarea), accesul tuturor persoanelor/tinerilor, inclusiv a celor cu dizabilităţi, dezvoltarea durabilă a comunităţilor şi ecosistemelor în care se desfăşoară.

  1. Realizarea unei cercetări a cadrului legislativ şi de politici publice naţionale privind standardizarea serviciilor publice în general a urmărit ca politica publică privind standardizarea în activităţile de lucru cu tinerii să se integreze în politica publică transversală de consolidare a administraţiei publice prin standardizarea serviciilor publice. Documentul include studierea standardelor existente în prezent în cadrul sistemului instituţional român pentru domenii ca educaţia şi asistenţa socială.

Cele două cercetări pot fi consultate pe site-ul  proiectului: www.standarde-tineret.ro.

Activitatea de cercetare a fost realizată de Irina Lonean şi Ioana Ipate, experţi politici publice.

Proiectului “Standarde și politici sustenabile în lucrul cu tinerii din România este co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, Componenta 1: Creșterea capacității ONG-urilor și a partenerilor sociali de a formula politici publice alternative; Axa prioritară – Administrație Publică și sistem judiciar eficiente; Operațiunea: Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP, având cod SIPOCA 149 / cod MySMIS 112133.

Proiectul va avea o durată de 16 luni, respectiv iulie 2018 – noiembrie 2019 și are o valoare totală de 748.178,65 lei din care valoare eligibilă nerambursabilă FSE 615.482,40 lei, valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național 117.432,69 lei și cofinanțare parteneri 14.963,56 lei.

Detalii despre proiect sunt disponibile pe site-ul www.standarde-tineret.ro

 

###

Despre YMCA România:

Fondată în 1919 de către Regina Maria a României, Federația Young Men`s Christian Associations (YMCA România) face parte din marea familie YMCA din lume care operează din 1844 în 122 de țări, având misiunea de a împuternici tinerii în scopul de a dezvolta caractere și comunități puternice, în spiritul valorilor creștine, creând contexte deschise tuturor. Viziunea YMCA România este de a construi copii puternici, familii puternice, respectiv, comunități puternice, în care toți să aibă șanse egale de a învăța, a crește și a prospera. Organizațiile membre ale federației își desfășoară activitățile în Baia Mare, Cavnic, Timișoara, Constanța, București, Arad. Programele YMCA România sunt relevante pentru comunitățile pe care le deservește, oferind soluții reale și răspunsuri concrete la problemele cu care tinerii, familiile și comunitățile se confruntă în prezent: educație, social, stil de viață sănătos, dialog structurat și politici publice.

Despre Asociația Young Initiative (AYI):

Asociaț­ia Young Initiative sprijină dezvoltarea prin educație a tinerilor și comunităților din România din 2009. Avem o misiune simplă, formată din 4 cuvinte care pentru noi înseamnă atât de mult: „Empowering people through education”. Am fost și suntem alături de zeci de copii instituționalizați, sute de tineri și de ONG-uri din România și din Europa, iar numitorul comun este credința puternică în forța educației de a transforma comunități. Credem că o societate educată este o societate puternică și liberă. Credem în puterea educației de a schimba oameni și comunități, de a crea oportunități și de a sprijini copiii și tinerii pentru a se dezvolta la adevăratul lor potențial. O educație de calitate dezvoltă spiritul liber, inițiativa, gândirea critică, curiozitatea și creează premizele unei vieți independente.

Despre Centrul pentru Dezvoltare Comunitară Durabilă (CDCD):

Centrul pentru Dezvoltare Comunitar Durabilă este o asociație fondată în anul 2010 la Giubega, județul Dolj, și a fost susținută de o echipă de lideri de tineret și profesioniști în domeniul lucrului cu tinerii și animației socio-educative pentru dezvoltarea de proiecte care au încurajat participarea tinerilor din mediul rural la viața comunităților lor. CDCD s-a afirmat de asemenea ca organizație care susține specialiștii și profesionalismul în domeniul tineretului implementând numeroase sesiuni de formare pentru lucrători de tineret, la nivel național și internațional. În ultimii ani, utilizând expertiza dezvoltată, CDCD s-a implicat activ în susținerea dezvoltării politicilor de tineret în România, inclusiv în calitate de corespondent național român pentru Youth Wiki, enciclopedia europeană a politicilor de tineret.

 

###

Pentru detalii suplimentare, persoanele de contact sunt:

Manager proiect: Alina Violeta Pop

Federația Young Men’s Christian Associations

Tel. / Fax.: 0723278437 / 0371134344

Email: alina.ymca@gmail.com

 

Specialist Relații Publice și Comunicare: Marilena Chiriță

Asociația Young Initiative

Tel.: 0724652373

Email: marilena.chirita@younginitiative.org

2019-03-20T12:19:30+02:00

Date de contact