Apel Grup Național de Lucru “Standarde și politici sustenabile în lucrul cu tinerii din România”

//Apel constituire Grup Național de Lucru “Standarde și politici sustenabile în lucrul cu tinerii din România”

Standarde și politici sustenabile în lucrul cu tinerii din România

cod SIPOCA 149 / cod MySMIS 112133

Apel constituire Grup Național de Lucru “Standarde și politici sustenabile în lucrul cu tinerii din România”

 

Lucrezi într-o organizație sau instituție care desfășoară activități în domeniul tineretului?

Ai idei despre cum putem crește calitatea activității de lucru cu tinerii?

Te preocupă învățarea prin experiență?

Hai în Grupul Național de Lucru pentru a dezvolta împreună cu noi standarde de calitate în lucrul cu tinerii!

Grupul Național de Lucru se constituie în cadrul proiectului “Standarde și politici sustenabile în lucrul cu tinerii din România”. Proiectul este implementat de Federația Young Men’s Christian Associations România (YMCA România) în parteneriat cu Asociația Young Initiative (AYI) și Centrul pentru Dezvoltare Comunitară Durabilă (CDCD) și co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, Componenta 1: Creșterea capacității ONG-urilor și a partenerilor sociali de a formula politici publice alternative; Axa prioritară – Administrație Publică și sistem judiciar eficiente; Operațiunea: Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP, având cod SIPOCA 149 / cod MySMIS 112133.

Proiectul îşi propune creșterea capacității ONG-urilor de a formula, monitoriza şi evalua politici publice în domeniul lucrului cu tinerii, atât prin propunerea unor standarde de calitate în lucrul cu tinerii, cât și prin instruirea membrilor, personalului şi voluntarilor organizaţiilor de tineret în vederea participării active la dezvoltarea și îmbunătăţirea politicilor de tineret. Mai multe informații despre proiect : https://www.standarde-tineret.ro/about-us/

 

A.Informații Grup Național de Lucru (GNL)

– Scop: asigurarea unui cadru participativ, a unui dialog permanent între societatea civilă și instituțiile responsabile privind dezvoltarea de politici  publice și standarde pentru activitățile de tineret

– Tematică: formularea/ elaborarea, monitorizarea și evaluarea politicilor publice privind standardizarea activității de lucru cu tinerii

– Grup țintă: 15 membrii din organizații și instituții cu activitate relevantă și de impact în domeniul tineretului

– Perioada de desfășurare: vor avea loc 5 întâlniri în perioada octombrie 2018-septembrie 2019, în diferite orașe din țară. Prima întâlnire va avea loc la București în data de 19 octombrie 2018. Calendarul întâlnirilor va fi stabilit de comun acord între membrii grupului.

– Logistică: sunt asigurate participanților selectați costurile pentru cazare, masă și transport pentru participarea la întâlnirile planificate în proiect

B.Condiții de participare:

În selectarea membrilor vor fi luate în considerare atât activitățile și experiența organizațiilor/instituțiilor de tineret pe care le reprezintă, cât și  caracteristicile personale ale candidaților.

Candidaturile se depun în numele organizațiilor/instituțiilor și vor nominaliza un membru GNL propus și un supleant / o rezervă pentru acesta.

Organizațiile/instituțiile care pot fi reprezentate în GNL trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

– lucrează cu tineri sau cu organizații care lucrează cu tineri (sunt organizații de tienret, instituții din domeniu și/sau centre de resurse în domeniu);

– au personal (membrii, angajat sau voluntari) cu experiență în lucrul cu tinerii;

– sunt interesați și motivați să participe la formularea, monitorizarea și evaluarea politicilor publice și a standardelor de calitate pentru activității de lucru cu tinerii;

Persoanele care candidează pentru GNL și persoanele propuse ca supleanți trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

 • au experiență în lucrul cu tinerii
 • sunt interesați și motivați să participe la formularea, monitorizarea și evaluarea politicilor publice și a standardelor de calitate pentru activității de lucru cu tinerii;
 • experiența în formularea, monitorizarea și evaluarea de politici publice (proiecte derulate anterior, expertiza în domeniu, etc.) constituie un avantaj pentru candidatură;
 • disponibilitatea de implicare în consultările din proiect, acțiuni complementare pe tematica proiectului constituie un avantaj;

Criterii de selecție:

 • Experiența în lucrul cu tinerii, în ani și număr de beneficiari, al organizațiilor/instituțiilor și persoanelor candidate ca membrii GNL
 • Disponibilitatea de participare la întâlnirile GNL
 • Motivația de a participa la proiect
 • Experiența în formularea, monitorizarea și evaluarea de politici publice
 • Diponibilitatea de participare la consultările din cadrul proiectului (suplimentar față de întâlnirile GNL)
 • acoperire geografică – reprezentativitate regională (pentru a asigura per total reprezentativitatea națională a Grupului);
 • egalitatea de șanse, asigurând accesibilitatea ONG-urilor din toate mediile (urban/rural), indiferent de capacitatea organizatorică/financiară (mici, medii, mari), încurajând atragerea organizațiilor care lucrează cu tineri cu oportunități reduse (grad de sărăcie crescut, zone geografice dezavantajate, medii familiale dezorganizate, probleme de sănătate/dizabilități, grupuri minoritare ).

 1. De ce să faci parte din GNL?

– Vei avea posibilitatea să participi activ la formularea propunerilor de standarde de calitate pentru lucrul  cu tinerii, standarde care vor fi promovate ca politici publice alternative la nivelul Ministerului Tineretului și Sportului și a altor instituții cu atribuții în politicile de tineret

– Vei putea învăța lucruri noi despre formularea, monitorizarea și evaluarea politicilor de tineret atât prin dobândirea experienței practice (învățarea prin experiență),  dar și prin instrumentele educaționale puse la dispoziție în cadrul proiectului

– Vei fi mai pregătit din punct de vedere tehnic, informațional să te implici activ în elaborarea, monitorizarea și evaluarea politicilor publice, respectiv, ca membru într-o organizație vei fi mai motivat să faci astfel de demersuri

D.Ce vei avea de făcut?

– Vei participa la cele 5 întâlniri GNL (fiecare cu durata de o zi, programate de comun acord cu membrii GNL, previzionate în lunile octombrie 2018, ianuarie, aprilie, iunie, septembrie 2019)

– Vei colabora activ cu ceilalți membrii GNL pentru a oferi echipei de proiect comentarii și sugestii privind propunerile de standardele de calitate pentru lucrul cu tinerii

– Vei disemina rezultatele activităților din GNL în organizația ta și cele partenere

E.Cum aplici?

Pentru a te înscrie te invităm să completezi formularul online până la data de 20 septembrie 2018.

https://docs.google.com/forms/d/15fFXzy3_a0_RT5rNdRVRjNx_Q9lrdHFmjbAW84Z6lvQ/edit

F. Calendarul activităților de selecție

Inscriere – până în data de 20.09.2018

– Selecția membrilor GNL pană la data de 25.09.2018

– Depunerea contestațiilor (dacă este cazul) – pana la data de 26.09.2018

– Publicare listă finală participanți selectați – 27.09.2018

Pentru detalii și informații suplimentare legate de Grupul Național de Lucru, persoanele de contact sunt:

Manager proiect: Alina Violeta Pop

Federația Young Men’s Christian Associations

Tel: 0723278437

Email: alina.ymca@gmail.com

Expert politici publice de tineret: Irina Lonean

Centrul pentru Dezvoltare Comunitară Durabilă

Tel. +40744.367.079

Email: irina@cdcd.ro

2018-08-30T10:19:29+03:00

Date de contact