Comunicat de presa: Finalizare proces de selecție Grup Național de Lucru Standarde de Tineret

//Comunicat de presa: Finalizare proces de selecție Grup Național de Lucru Standarde de Tineret

Federația Young Men’s Christian Associations România (YMCA România), Asociația Young Initiative (AYI) și Centrul pentru Dezvoltare Comunitară Durabilă (CDCD) anunță finalizarea procesului de selecție a membrilor Grupului Național de Lucru Standarde de Tineret!

Acesta are scopul de a asigura un cadru participativ, un dialog permanent între societatea civilă și instituțiile responsabile privind dezvoltarea de politici  publice și standarde pentru activitățile de tineret.

Criteriile de selecție au inclus experiența în lucrul cu tinerii, atât a aplicantului cât și a organizației pe care o reprezintă precum și disponibilitatea reprezentanțiilor săi de a participa la activitățile Grupului de Lucru.

Au aplicat angajați și voluntari din 23 de ONG-uri și instituții publice cu atribuţii în domeniul tineretului, de diverse dimensiuni, din mediul urban și rural, cu experiențe din domenii diferite de activitate.

Persoanele selectate în Grupul Național de Lucru Standarde de Tineret sunt:

 • Antoci Sabina Olimpia / Fundatia Policy Center for Roma and Minorities
 • Bondiuc Lidia / Fundaţia Noi Orizonturi
 • Canta Alexandra Ioana / YMCA Baia Mare
 • Dobre Andrei / Fundația Romanian Angel Appeal
 • Dumitrescu Vlad / Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile – FDSC
 • Florescu Yolanda / Fundația Județeană pentru Tineret Timiș (FITT)
 • Lazăr Cătălin Nicolae / Ministerul Tineretului și Sportului
 • Lupoaea-Petrea Elena / Organizația Națională Cercetașii României – Centrul Local „Orizont” Brașov
 • Novacovici Andreeas / Consiliul Tinerilor Instituționalizați
 • Păun Mariana  / A4ACTION – Asociația pentru Inițiative și Dezvoltare Continuă
 • Petică Marius – Adi / Consiliul Studențesc FIFT
 • Popa Aureliana / Asociatia Tinerii Uniţi
 • Sabo Diana / D.E.I.S.
 • Toma Victor Cătălin / Asociația pentru Dezvoltare Activă ADA
 • Reprezentant ANPCDEFP

Grupul Național de Lucru Standarde de Tineret își va desfășura activitatea în perioada octombrie 2018 – septembrie 2019, pe parcursul a 5 întâlniri, în cadrul proiectului “Standarde și politici sustenabile în lucrul cu tinerii din România, proiect co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, Componenta 1: Creșterea capacității ONG-urilor și a partenerilor sociali de a formula politici publice alternative; Axa prioritară – Administrație Publică și sistem judiciar eficiente; Operațiunea: Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP, având cod SIPOCA 149 / cod MySMIS 112133.

Proiectul va avea o durată de 16 luni, respectiv iulie 2018 – noiembrie 2019 și are o valoare totală de 748.178,65 lei din care valoare eligibilă nerambursabilă FSE 615.482,40 lei, valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național 117.432,69 lei și cofinanțare parteneri 14.963,56 lei.

Detalii despre proiect sunt disponibile pe site-ul www.standarde-tineret.ro și pe pagina de facebook @standardedetineret.

 

###

Despre YMCA România:

Fondată în 1919 de către Regina Maria a României, Federația Young Men`s Christian Associations (YMCA România) face parte din marea familie YMCA din lume care operează din 1844 în 122 de țări, având misiunea de a împuternici tinerii în scopul de a dezvolta caractere și comunități puternice, în spiritul valorilor creștine, creând contexte deschise tuturor. Viziunea YMCA România este de a construi copii puternici, familii puternice, respectiv, comunități puternice, în care toți să aibă șanse egale de a învăța, a crește și a prospera. Organizațiile membre ale federației își desfășoară activitățile în Baia Mare, Cavnic, Timișoara, Constanța, București, Arad. Programele YMCA România sunt relevante pentru comunitățile pe care le deservește, oferind soluții reale și răspunsuri concrete la problemele cu care tinerii, familiile și comunitățile se confruntă în prezent: educație, social, stil de viață sănătos, dialog structurat și politici publice.

 

Despre Asociația Young Initiative (AYI):

Asociaț­ia Young Initiative sprijină dezvoltarea prin educație a tinerilor și comunităților din România din 2009. Avem o misiune simplă, formată din 4 cuvinte care pentru noi înseamnă atât de mult: „Empowering people through education”. Am fost și suntem alături de zeci de copii instituționalizați, sute de tineri și de ONG-uri din România și din Europa, iar numitorul comun este credința puternică în forța educației de a transforma comunități. Credem că o societate educată este o societate puternică și liberă. Credem în puterea educației de a schimba oameni și comunități, de a crea oportunități și de a sprijini copiii și tinerii pentru a se dezvolta la adevăratul lor potențial. O educație de calitate dezvoltă spiritul liber, inițiativa, gândirea critică, curiozitatea și creează premizele unei vieți independente.

 

Despre Centrul pentru Dezvoltare Comunitară Durabilă (CDCD):

Centrul pentru Dezvoltare Comunitar Durabilă este o asociație fondată în anul 2010 la Giubega, județul Dolj, și a fost susținută de o echipă de lideri de tineret și profesioniști în domeniul lucrului cu tinerii și animației socio-educative pentru dezvoltarea de proiecte care au încurajat participarea tinerilor din mediul rural la viața comunităților lor. CDCD s-a afirmat de asemenea ca organizație care susține specialiștii și profesionalismul în domeniul tineretului implementând numeroase sesiuni de formare pentru lucrători de tineret, la nivel național și internațional. În ultimii ani, utilizând expertiza dezvoltată, CDCD s-a implicat activ în susținerea dezvoltării politicilor de tineret în România, inclusiv în calitate de corespondent național român pentru Youth Wiki, enciclopedia europeană a politicilor de tineret.

 

###

Pentru detalii suplimentare, persoanele de contact sunt:

Manager proiect: Alina Violeta Pop

Federația Young Men’s Christian Associations

Tel. / Fax.: 0723278437 / 0371134344

Email: alina.ymca@gmail.com

 

Specialist Relații Publice și Comunicare: Marilena Chiriță

Asociația Young Initiative

Tel.: 0724652373

Email: marilena.chirita@younginitiative.org

 

 

 

2018-09-27T13:35:55+03:00

Date de contact