Comunicat de presă – Iași, Capitala Tineretului din România 2019-2020, găzduiește cea de-a patra Consultare publică Standarde de Tineret

//Comunicat de presă – Iași, Capitala Tineretului din România 2019-2020, găzduiește cea de-a patra Consultare publică Standarde de Tineret

Federația Young Men’s Christian Associations România (YMCA România), Asociația Young Initiative (AYI) și Centrul pentru Dezvoltare Comunitară Durabilă (CDCD) organizează la Iași cea de-a patra Consultare publică regională din cadrul proiectului “Standarde și politici publice sustenabile în lucrul cu tinerii din România”.

Evenimentul dedicat Standardelor de Tineret se va desfășura vineri, 25 ianuarie 2019, începând cu ora 15.00 la Grand Traian Hotel (Piața Unirii nr.1). Temele propuse dezbaterii sunt standardele pentru activitățile de tineret outdoor și standardele pentru activitățile de tineret în spatial virtual.

Sunt invitați să participe angajați și voluntari din ONG-uri și instituții publice cu atribuții în domeniul de tineret, din zona Nord-Est.

Partener local al evenimentului: Grupul de Lucru Iași – Capitala Tineretului din România 2019-2020.

Proiectului “Standarde și politici sustenabile în lucrul cu tinerii din România este co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, Componenta 1:Creșterea capacității ONG-urilor și a partenerilor sociali de a formula politici publice alternative; Axa prioritară – Administrație Publică și sistem judiciar eficiente; Operațiunea: Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP, având cod SIPOCA 149 / cod MySMIS 112133.

Proiectul va avea o durată de 16 luni, respectiv iulie 2018 – noiembrie 2019 și are o valoare totală de 748.178,65 lei din care valoare eligibilă nerambursabilă FSE 615.482,40 lei, valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național 117.432,69 lei și cofinanțare parteneri 14.963,56 lei.

Detalii despre proiect sunt disponibile pe site-ul proiectului www.standarde-tineret.ro și pe pagina de facebook @standardedetineret.

2019-01-15T10:34:45+02:00

Date de contact