Comunicat de presă – post eveniment Conferința de lansare proiect “Standarde și politici sustenabile în lucrul cu tinerii din România”

//Comunicat de presă – post eveniment Conferința de lansare proiect “Standarde și politici sustenabile în lucrul cu tinerii din România”

Marţi, 4 septembrie s-a desfăşurat la Baia Mare, Conferinţa de lansare a proiectului „Standarde și politici sustenabile în lucrul cu tinerii din România”, proiect cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA).

Evenimentul s-a bucurat de prezența a peste 50 de persoane, reprezentanți din organizații neguvernamentale, autorități și instituții publice, alături de parteneri media, parteneri sociali și alți cetățeni interesați de domeniul politicilor publice de tineret.

În deschidere au luat cuvântul vicepreședintele Consiliului Județean Baia Mare, domnul Doru Ioan Dăncuș și din partea Ministerului Tineretului și Sportului, domnul Cătălin Lazăr Nicolae. Aceștia au apreciat ideea proiectului, menționând totodată nevoia reală de creștere a capacității ONG-urilor și instituțiilor publice de a formula, monitoriza şi evalua politici publice în domeniul lucrului cu tinerii, atât prin propunerea unor standarde de calitate în lucrul cu tinerii, cât și prin instruirea membrilor, personalului şi voluntarilor organizaţiilor de tineret în vederea participării active la dezvoltarea și îmbunătăţirea politicilor de tineret.

De asemenea au asigurat consorțiul aplicant – Federația Young Men’s Christian Associations România (YMCA România) Asociația Young Initiative (AYI) și Centrul pentru Dezvoltare Comunitară Durabilă (CDCD) – de suportul celor două instituții pentru derularea proiectului și atingerea obiectivelor asumate.

Prin prezentarea sa, managerul de proiect, doamna Alina Pop a adus clarificări despre implementarea proiectului, perioada de derulare, grupul țintă vizat, rezultatele așteptate și a subliniat faptul că dorința de a oferi tinerilor activități de calitate reprezintă motivația implicării într-un astfel de proiect ambițios și provocator:

În următoarea perioadă de 16 luni, ONG-urile din întreaga Românie împreună cu autoritatea publică – Primării, Consilii Județene, Ministerul tineretului și Sportului – , vor crea împreună politici publice care să vină și să susțină dezvoltarea, creșterea, procesul de învățare al tinerilor din România, astfel încât toți lucrătorii de tineret să aibă instrumente concrete de monitorizare și evaluare a acestui proces, iar tinerii într-adevăr să beneficieze de servicii de calitate”, a declarat Alina Pop, manager proiect.

Programul evenimentului a cuprins și o sesiune participativă – Cafenea publică, facilitată de 3 voluntari, membri în organizații de tineret:  Bianca Tătar, Dan Onoriu și Tudor Reus. Au fost dezbătute teme de interes precum nevoile pe care lucrătorii de tineret le au pentru a iniția și susține activități de lucru cu tinerii, standarde și metode de lucru cu tinerii, instrumente pentru a monitoriza, măsura progresele tinerilor, impactul activităților.

Foto

Video

  1. Reportajul zilei: Un proiect pentru tineri

 

2. Un nou proiect YMCA, dedicat tinerilor din România

 

 

2018-09-19T08:21:22+03:00

Date de contact