Comunicat de presă post eveniment – Întâlnire de lucru și curs de formare privind standardele și politicile publice de tineret + foto

//Comunicat de presă post eveniment – Întâlnire de lucru și curs de formare privind standardele și politicile publice de tineret + foto

Federația Young Men’s Christian Associations România (YMCA România), Asociația Young Initiative (AYI) și Centrul pentru Dezvoltare Comunitară Durabilă (CDCD) au organizat la București și Craiova două evenimente în cadrul proiectului “Standarde și politici publice sustenabile în lucrul cu tinerii din România”.

Miercuri, 3 aprilie 2019, a avut loc cea de-a treia întâlnire a Grupului Național de Lucru Standarde de Tineret. În cadrul evenimentului membrii grupului au lucrat la o serie de propuneri privind modificarea standardului ocupațional al lucrătorului de tineret, competențele consilierului de tineret, standarde ale activităților de tabără, schimburi de tineri și activități de tineret care presupun cazare, masă și program educațional.

Grupul de lucru asigură astfel un cadru participativ, un dialog permanent între societatea civilă și instituțiile responsabile privind dezvoltarea de politici  publice și standarde pentru activitățile de tineret.

În perioada 5-7 aprilie 2019, s-a derulat cursul de formare Lucrul cu tinerii și politicile publice de tineret la care au participat 15 membri și voluntari din ONG-uri și instituții publice. Structurat pe sesiuni teoretice şi practice, cursul a vizat următoarele obiective:

  • Dezvoltarea competențelor de formulare, monitorizare şi evaluare a politicilor publice în domeniul tineretului;
  • Experimentarea unor metode de consultare și analiză pentru elaborarea de politici publice de tineret;
  • Înţelegerea activităţii de lucru cu tinerii standardizată la nivel naţional şi European;
  • Motivarea participanţilor de a îmbunătăţi activitatea de tineret la nivelul comunităţii lor.

Agenda cursului a cuprins tematici precum clarificarea conceptelor de politică publică şi standarde pentru activităţile de tineret, procesul unei politici publice, modele de implicare a tinerilor, competenţe necesare într-o cultură democratică, motivarea lucrătorilor de tineret pentru implicarea în procesele decizionale, metode de consultare şi participare publică a tinerilor, studii de caz privind procesele decizionale şi advocacy, exemple de organizare a evenimentelor de participare publică a tinerilor.

La final, participanţii şi-au exprimat motivaţia de a implementa cele învăţate la curs, în comunităţile lor, argumentând că au primit toate instrumentele necesare pentru a acţiona în direcţia iniţierii şi dezvoltării de proiecte pentru tineret la standarde de calitate.

Am învățat lucruri de bună practică pe care le voi aplica în comunitatea din care fac parte, am înțeles ce este o politică publică și care sunt pașii pentru a înainta actorilor decizionali un astfel de document”, participant.

Mi-a plăcut cursul și plec de aici cu dorința de a mă implica mai mult în viața comunității; am toate instrumentele necesare”, participant.

În etapa următoare de implementare a proiectului, vor avea loc alte 3 cursuri de formare la Timișoara, Cluj și Constanța. Datele și locațiile pentru fiecare training, urmează a fi comunicate ulterior.

Proiectului “Standarde și politici sustenabile în lucrul cu tinerii din România este co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, Componenta 1: Creșterea capacității ONG-urilor și a partenerilor sociali de a formula politici publice alternative; Axa prioritară – Administrație Publică și sistem judiciar eficiente; Operațiunea: Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP, având cod SIPOCA 149 / cod MySMIS 112133.

Proiectul va avea o durată de 16 luni, respectiv iulie 2018 – noiembrie 2019 și are o valoare totală de 748.178,65 lei din care valoare eligibilă nerambursabilă FSE 615.482,40 lei, valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național 117.432,69 lei și cofinanțare parteneri 14.963,56 lei.

Detalii despre proiect sunt disponibile pe site-ul www.standarde-tineret.ro

###

Despre YMCA România:

Fondată în 1919 de către Regina Maria a României, Federația Young Men`s Christian Associations (YMCA România) face parte din marea familie YMCA din lume care operează din 1844 în 122 de țări, având misiunea de a împuternici tinerii în scopul de a dezvolta caractere și comunități puternice, în spiritul valorilor creștine, creând contexte deschise tuturor. Viziunea YMCA România este de a construi copii puternici, familii puternice, respectiv, comunități puternice, în care toți să aibă șanse egale de a învăța, a crește și a prospera. Organizațiile membre ale federației își desfășoară activitățile în Baia Mare, Cavnic, Timișoara, Constanța, București, Arad. Programele YMCA România sunt relevante pentru comunitățile pe care le deservește, oferind soluții reale și răspunsuri concrete la problemele cu care tinerii, familiile și comunitățile se confruntă în prezent: educație, social, stil de viață sănătos, dialog structurat și politici publice.

 

Despre Asociația Young Initiative (AYI):

Asociaț­ia Young Initiative sprijină dezvoltarea prin educație a tinerilor și comunităților din România din 2009. Avem o misiune simplă, formată din 4 cuvinte care pentru noi înseamnă atât de mult: „Empowering people through education”. Am fost și suntem alături de zeci de copii instituționalizați, sute de tineri și de ONG-uri din România și din Europa, iar numitorul comun este credința puternică în forța educației de a transforma comunități. Credem că o societate educată este o societate puternică și liberă. Credem în puterea educației de a schimba oameni și comunități, de a crea oportunități și de a sprijini copiii și tinerii pentru a se dezvolta la adevăratul lor potențial. O educație de calitate dezvoltă spiritul liber, inițiativa, gândirea critică, curiozitatea și creează premizele unei vieți independente.

 

Despre Centrul pentru Dezvoltare Comunitară Durabilă (CDCD):

Centrul pentru Dezvoltare Comunitar Durabilă este o asociație fondată în anul 2010 la Giubega, județul Dolj, și a fost susținută de o echipă de lideri de tineret și profesioniști în domeniul lucrului cu tinerii și animației socio-educative pentru dezvoltarea de proiecte care au încurajat participarea tinerilor din mediul rural la viața comunităților lor. CDCD s-a afirmat de asemenea ca organizație care susține specialiștii și profesionalismul în domeniul tineretului implementând numeroase sesiuni de formare pentru lucrători de tineret, la nivel național și internațional. În ultimii ani, utilizând expertiza dezvoltată, CDCD s-a implicat activ în susținerea dezvoltării politicilor de tineret în România, inclusiv în calitate de corespondent național român pentru Youth Wiki, enciclopedia europeană a politicilor de tineret.

 

###

Pentru detalii suplimentare, persoanele de contact sunt:

Manager proiect: Alina Violeta Pop

Federația Young Men’s Christian Associations

Tel. / Fax.: 0723278437 / 0371134344

Email: alina.ymca@gmail.com

 

Specialist Relații Publice și Comunicare: Marilena Chiriță

Asociația Young Initiative

Tel.: 0724652373

Email: marilena.chirita@younginitiative.org

2019-04-15T11:09:29+03:00

Date de contact