Comunicat de presă: Rezultatele primelor întâlniri

//Comunicat de presă: Rezultatele primelor întâlniri

Comunicat de presă

Data: 29/10/2018

 

Rezultatele primelor întâlniri organizate în proiectul

Standarde și politici sustenabile în lucrul cu tinerii din România”

Federația Young Men’s Christian Associations România (YMCA România), Asociația Young Initiative (AYI) și Centrul pentru Dezvoltare Comunitară Durabilă (CDCD) a organizat în București, în zilele de 18 și 19 octombrie, primele întâlniri din cadrul proiectului “Standarde și politici publice sustenabile în lucrul cu tinerii din România”.

 

Evenimentul dedicat Consultărilor pentru București, Ilfov și Regiunea Sud Muntenia, s-a desfășurat sub forma unei cafenele publice și a vizat următoarele teme: standarde și metode de lucru cu tinerii, nevoile pe care le au lucrătorii de tineret pentru a iniția și a susține activități de lucru cu tinerii, monitorizarea activităților de tineret.

 

La prima întâlnire a Grupului Național de Lucru Standarde de Tineret au avut loc discuţii cu privire la nevoia de standardizare a activităţii de lucru cu tinerii, opţiuni şi posibilităţi de reglementare a standardelor, modele de bune practici. Grupul de lucru a ajuns la concluzia că este necesară elaborarea unor standarde progresive, prin care instituțiile și organizațiile să se plaseze pe o scală în funcție de gradul în care îndeplinesc acel standard. Pentru a începe dezvoltarea standardelor s-a propus o abordare matricială, pe baza următoarelor criterii: cine desfășoară activitatea?, unde se desfășoară activitatea?, cine este grupul țintă?.

 

De asemenea, în cadrul ambelor întâlniri s-a realizat o prezentare a beneficiarilor proiectului (lider și parteneri), a scopului și a obiectivelor, a rezultatelor urmărite precum și o prezentare a principiilor orizontale ale POCA: egalitate de șanse și dezvoltare durabilă în contextul standardelor de lucru cu tinerii.

 

Proiectului “Standarde și politici sustenabile în lucrul cu tinerii din România este co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, Componenta 1: Creșterea capacității ONG-urilor și a partenerilor sociali de a formula politici publice alternative; Axa prioritară – Administrație Publică și sistem judiciar eficiente; Operațiunea: Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP, având cod SIPOCA 149 / cod MySMIS 112133.

 

Proiectul va avea o durată de 16 luni, respectiv iulie 2018 – noiembrie 2019 și are o valoare totală de 748.178,65 lei din care valoare eligibilă nerambursabilă FSE 615.482,40 lei, valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național 117.432,69 lei și cofinanțare parteneri 14.963,56 lei.

 

Detalii despre proiect și rezultatul primelor întâlniri sunt disponibile pe site-ul www.standarde-tineret.ro

 

###

Despre YMCA România:

Fondată în 1919 de către Regina Maria a României, Federația Young Men`s Christian Associations (YMCA România) face parte din marea familie YMCA din lume care operează din 1844 în 122 de țări, având misiunea de a împuternici tinerii în scopul de a dezvolta caractere și comunități puternice, în spiritul valorilor creștine, creând contexte deschise tuturor. Viziunea YMCA România este de a construi copii puternici, familii puternice, respectiv, comunități puternice, în care toți să aibă șanse egale de a învăța, a crește și a prospera. Organizațiile membre ale federației își desfășoară activitățile în Baia Mare, Cavnic, Timișoara, Constanța, București, Arad. Programele YMCA România sunt relevante pentru comunitățile pe care le deservește, oferind soluții reale și răspunsuri concrete la problemele cu care tinerii, familiile și comunitățile se confruntă în prezent: educație, social, stil de viață sănătos, dialog structurat și politici publice.

 

Despre Asociația Young Initiative (AYI):

Asociaț­ia Young Initiative sprijină dezvoltarea prin educație a tinerilor și comunităților din România din 2009. Avem o misiune simplă, formată din 4 cuvinte care pentru noi înseamnă atât de mult: „Empowering people through education”. Am fost și suntem alături de zeci de copii instituționalizați, sute de tineri și de ONG-uri din România și din Europa, iar numitorul comun este credința puternică în forța educației de a transforma comunități. Credem că o societate educată este o societate puternică și liberă. Credem în puterea educației de a schimba oameni și comunități, de a crea oportunități și de a sprijini copiii și tinerii pentru a se dezvolta la adevăratul lor potențial. O educație de calitate dezvoltă spiritul liber, inițiativa, gândirea critică, curiozitatea și creează premizele unei vieți independente.

 

Despre Centrul pentru Dezvoltare Comunitară Durabilă (CDCD):

Centrul pentru Dezvoltare Comunitar Durabilă este o asociație fondată în anul 2010 la Giubega, județul Dolj, și a fost susținută de o echipă de lideri de tineret și profesioniști în domeniul lucrului cu tinerii și animației socio-educative pentru dezvoltarea de proiecte care au încurajat participarea tinerilor din mediul rural la viața comunităților lor. CDCD s-a afirmat de asemenea ca organizație care susține specialiștii și profesionalismul în domeniul tineretului implementând numeroase sesiuni de formare pentru lucrători de tineret, la nivel național și internațional. În ultimii ani, utilizând expertiza dezvoltată, CDCD s-a implicat activ în susținerea dezvoltării politicilor de tineret în România, inclusiv în calitate de corespondent național român pentru Youth Wiki, enciclopedia europeană a politicilor de tineret.

 

###

Pentru detalii suplimentare, persoanele de contact sunt:

Manager proiect: Alina Violeta Pop

Federația Young Men’s Christian Associations

Tel. / Fax.: 0723278437 / 0371134344

Email: alina.ymca@gmail.com

 

Specialist Relații Publice și Comunicare: Marilena Chiriță

Asociația Young Initiative

Tel.: 0724652373

Email: marilena.chirita@younginitiative.org

 

2018-10-30T19:53:20+02:00

Date de contact