Finalizare proces de selecție Grup Național Standarde de Tineret

//Finalizare proces de selecție Grup Național Standarde de Tineret

Federația Young Men’s Christian Associations România (YMCA România), Asociația Young Initiative (AYI) și Centrul pentru Dezvoltare Comunitară Durabilă (CDCD) anunță finalizarea procesului de selecție a membrilor Grupului Național de Lucru Standarde de Tineret!

Acesta are scopul de a asigura un cadru participativ, un dialog permanent între societatea civilă și instituțiile responsabile privind dezvoltarea de politici  publice și standarde pentru activitățile de tineret.

Criteriile de selecție au inclus experiența în lucrul cu tinerii, atât a aplicantului cât și a organizației pe care o reprezintă precum și disponibilitatea reprezentanțiilor săi de a participa la activitățile Grupului de Lucru, prevăzute a se derula în perioada octombrie 2018 – septembrie 2019.

Au aplicat angajați și voluntari din 23 de ONG-uri și instituții publice cu atributii în domeniul tineretului, de diverse dimensiuni, din mediul urban și rural, cu experiențe din domenii diferite de activitate. Selecția persoanelor din Grupul Național de Lucru s-a realizat în ordinea punctajului.

Lista membrilor Grupului Național Standarde de Tineret poate fi consultată aici:

 • Andreeas Novacovici / Consiliul Tinerilor Instituționalizați
 • Aureliana Popa / Asociatia Tinerii Uniti
 • Vlad Dumitrescu / Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile – FDSC
 • Diana Sabo / D.E.I.S.
 • Mariana Păun / A4ACTION – Asociația pentru Inițiative și dezvoltare continuă
 • Lidia Bondiuc / Fundaţia Noi Orizonturi
 • Olimpia Sabina Antoci / Fundatia Policy Center for Roma and Minorities
 • Alexandra Ioana Canta / YMCA Baia Mare
 • Yolanda Florescu / Fundația Județeană pentru Tineret Timiș (FITT)
 • Cătălin Nicolae Lazar / Ministerul Tineretului și Sportului
 • Victor Cătălin Toma / Asociația pentru Dezvoltare Activă ADA
 • Elena Lupoaea-Petrea / Organizația Națională Cercetașii României – Centrul Local „Orizont” Brașov
 • Marius – Adi Petică / Consiliul Studențesc FIFT
 • Andrei Dobre / Fundația Romanian Angel Appeal
 • Reprezentant ANPCDEFP

Grupul Național de Lucru Standarde de Tineret își desfășoară activitatea în perioada octombrie 2018 – septembrie 2019, pe parcursul a 5 întâlniri, în cadrul proiectului “Standarde și politici sustenabile în lucrul cu tinerii din România, proiect cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (cod MySMIS 112133 / cod SIPOCA 149).

Detalii despre proiect sunt disponibile aici (link la descrierea proiectului https://www.standarde-tineret.ro/incepe-implementarea-proiectului-standarde-si-politici-sustenabile-in-lucrul-cu-tinerii-din-romania/)

2018-09-25T18:30:44+03:00

Date de contact