Finalizare selecție participanți la Trainingul “Lucrul cu tinerii și politicile publice de tineret” (București, 15-17 februarie)

//Finalizare selecție participanți la Trainingul “Lucrul cu tinerii și politicile publice de tineret” (București, 15-17 februarie)

Federația Young Men’s Christian Associations România (YMCA România), Asociația Young Initiative (AYI) și Centrul pentru Dezvoltare Comunitară Durabilă (CDCD) anunță finalizarea procesului de selecție a participanților la Trainingul “Lucrul cu tinerii și politicile publice de tineret” (București, 15-17 februarie).

Criteriile de selecție au inclus caracteristicile personale ale candidaților, cât și activitățile și experiența organizațiilor pe care le reprezintă. De asemenea s-au avut în vedere principiile egalității de șanse, egalitate de gen, accesibilității și nediscriminării.

Au aplicat un număr de 64 de angajați și voluntari din ONG-uri și instituții publice cu atribuții în domeniul tineretului, de diverse dimensiuni, din mediul urban și rural, cu experiențe din domenii diferite de activitate.

Lista finală a participanților selectați poate fi consultată aici:

 1. Enacache Antoanela
 2. Berchesan Sebastian
 3. Sabajuc Cristina
 4. Barzan Cosmin
 5. Ailene Vasile
 6. Oglagea Andreea
 7. Trasca Doru
 8. Hangu Giorgiana Daniela
 9. Buzescu Ștefan-Iulian
 10. Gîrbea Marina
 11. Carp Doina
 12. Ghiță Leonardo-Samuel
 13. Mihăilescu Sabina
 14. Baroi Cornel
 15. Burlibașa Tudor-Ionuț

Lista rezervă participanți:

 1. Bădeanu Geanina
 2. Melinte Livia Ioana

Cursul de formare se desfășoară în cadrul proiectului „Standarde și politici sustenabile în lucrul cu tinerii din România”. Proiectul este finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014 – 2020.

2019-02-08T08:04:46+02:00

Date de contact