Finalizare selecție participanți la Trainingul “Lucrul cu tinerii și politicile publice de tineret” (Timişoara, 24-26 mai)

//Finalizare selecție participanți la Trainingul “Lucrul cu tinerii și politicile publice de tineret” (Timişoara, 24-26 mai)

Federația Young Men’s Christian Associations România (YMCA România), Asociația Young Initiative (AYI) și Centrul pentru Dezvoltare Comunitară Durabilă (CDCD) anunță finalizarea procesului de selecție a participanților la Trainingul “Lucrul cu tinerii și politicile publice de tineret” (Timişoara, 24-26 mai).

Criteriile de selecție au inclus caracteristicile personale ale candidaților, cât și activitățile și experiența organizațiilor pe care le reprezintă. De asemenea s-au avut în vedere principiile egalității de șanse, egalitate de gen, accesibilității și nediscriminării.

Au aplicat un număr de 21 de angajați și voluntari din ONG-uri și instituții publice cu atribuții în domeniul tineretului, de diverse dimensiuni, din mediul urban și rural, cu experiențe din domenii diferite de activitate.

Lista finală a participanților selectați poate fi consultată aici:

 1. Restea Cristina
 2. Dobre Iuliana
 3. Rimovecz Cristina
 4. Burz Teodora
 5. Micuta Ion
 6. Pasăre Ruxandra
 7. Barbu Mariana Titinica
 8. Harmanescu Monica
 9. Opriș Monica Titina
 10. Cirtiu Emil Florin
 11. Basista Livia
 12. Berindei Laura
 13. Seretan Nicolae Emanuel
 14. Dumitrașcu Angella
 15. Hozan Cristina

Lista rezervă participanți:

 1. Țerigariu Elisabeta-Claudia
 2. Crainic Daniela

Cursul de formare se desfășoară în cadrul proiectului „Standarde și politici sustenabile în lucrul cu tinerii din România”. Proiectul este finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014 – 2020.

2019-05-17T11:33:27+03:00

Date de contact