Grupul National de Lucru

/Grupul National de Lucru
Grupul National de Lucru2019-10-17T15:24:46+03:00

Grupului Național de Lucru Standarde de Tineret are scopul de a asigura un cadru participativ, un dialog permanent între societatea civilă și instituțiile responsabile privind dezvoltarea de politici  publice și standarde pentru activitățile de tineret.

Membrii grupului sunt angajați și voluntari selectați din ONG-uri și instituții publice cu atribuții în domeniul tineretului, de diverse dimensiuni, din mediul urban și rural, cu experiențe din domenii diferite de activitate.

Grupul Național de Lucru Standarde de Tineret își desfășoară activitatea în perioada octombrie 2018 – septembrie 2019, pe parcursul a 5 întâlniri, în cadrul proiectului “Standarde și politici sustenabile în lucrul cu tinerii din România, proiect co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, Componenta 1: Creșterea capacității ONG-urilor și a partenerilor sociali de a formula politici publice alternative; Axa prioritară – Administrație Publică și sistem judiciar eficiente; Operațiunea:Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP, având cod SIPOCA 149 / cod MySMIS 112133.

Supleanți:

Anamaria Boghean – coordonator proiect Fundația Noi Orizonturi

Marian Bojinca – project manager Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile

Bianca Cristina Butacu – asistent manager Asociația pentru Dezvoltare Activă

Geanina Constantin – expert ANPCDEFP

Alin Ionuț Grigore – președinte Forumul Tinerilor din România

Oana Pasalan – coordonator proiect Romanian Angel Appeal

Cătălin Tudorică – vicepreședinte Consiliul Tinerilor Instituționalizați

Invitat:

Cosmin Catană Mihai – președinte Asociația Curba de Cultura

Documente GNST

Date de contact