Grupul tinta2018-08-24T14:07:34+03:00

Personalul din ONG-uri, angajat sau voluntar, implicat în activităţi de lucru cu tinerii

Personalul de execuţie şi conducere din institutiile publice cu atributii în domeniul tineretului

Tineri

Grupul țintă al proiectului este format din minimum 100 de persoane din ONG-uri, angajați sau voluntari, implicate în activități de lucru cu tinerii precum și personalul de conducere și de execuție din instituțiile publice cu atribuții în domeniul tineretului.

Date de contact